Frågor gällande studiekort eller -förmåner?

Kolla svaren nedan eller skicka e-post i fall du inte hittar svar till din fråga.

Vi återkommer till dig så snart som möjligt, senast inom 1-2 dagar (på vardagar.) Vår kundtjänst är öppet från måndag till fredag under höstterminen.

Vänligen kom ihåg att inkludera åtminstone ditt namn, studieplats och födelsedatum i din meddelande för att påskynda lösningen av ditt problem.

Hittade du inte svar på din fråga?

Vad tråkigt!

Ingen fara: Skicka oss e-post med din fråga så återkommer vi med svar inom kort!

info@frank.fi

Studerandeidentifikation

Q32: Vad är studerandeidentifikation? 

Med studerandeidentifikation hänvisas till identifikationssätt, -tjänst eller –produkt genom vilken studerande kan kommunicera till valfria aktörer om sitt studerandeskap. En form av studerandeidentifikation är studiekortet i plast. Utöver studerandeidentifikation kan du ha hört talas om studerandebekräftelse – detta är samma sak: vi granskar, med ditt tillstånd, att du säkert är studerande.

Q33: Till vad används studerandeidentifikation? 

Studerandeidentifikationens idé är att studerande kan, enligt eget vilja, i olika situationer och tjänstemiljöer identifiera sig som studerande för att komma år studerandeförmåner på olika produkter och tjänster. Vi kallar detta för studerandeidentifierade transaktioner.

Användning av studerandeidentifikation är fullständigt frivilligt och var och en studerandes eget beslut.

info@frank.fiLogga inFIEN
frank-logo_solid-white Created with Sketch.

MobilePay

Vad är detta?

Frank och MobilePay gör samarbete, som ger studerande tillgång till att betala med MobilePay så att de automatiskt identifieras som studerande vid betalning. För tillfället är denna lösning i bruk vid betalandet av studerandeluncher på en del studeranderestauranger i Finland.

Hurdan nytta har jag av samarbetet mellan Frank och MobilePay?

Tillsammans möjliggör Frank App och MobilePay att studiekortet inte längre behöver visas. Du får studierabatten automatiskt vid betalning av tjänsten eller produkten som leverantören erbjuder med MobilePay.

Hur får jag denna betallösning i bruk?

För tillfället är lösningen i bruk endast vid betalning av studerandeluncher i en del studeranderestauranger i Finland. Vi utvidgar tjänsten så småningom. Vi arbetar för att tjänsten skall vara tillgänglig till alla studerande på andra och tredje stadiet så fort som möjligt!

Om du är en högskolestuderande, hittar du länken från Frank Apps meny där det står "Koppla MobilePay och Frank". Se till att du har MobilePay och trygger på "Lägg till" i MobilePay appen också. 

 Vi informerar dig då betalningslösningen är i bruk mer omfattande. Under tiden som du väntar se till att du har vårt digitala studiekort Frank App och MobilePay på din telefon!

Var kan man använda detta betalsätt redan?

Se den aktuella listan över studentrestauranger på frank.fi/mobilepay.

ISIC

Vad är ISIC?

ISIC-kortet är den enda internationellt godkända studerandeidentifikationen. ISIC har över 10 000 studieförmåner i 130 länder. ISIC kortet är också nyckeln till flygbiljetter för studerandepris.

Vi vill erbjuda studerandeförmåner till alla studerande i Finland, både hemma och runt världen. Därför har studerande möjlighet att kombinera världens billigaste ISIC kort till sina studiekort. ISIC-licensen till studiekortet i plast kostar 15 € / 5 år eller den digitala ISIC-licensen för Frank App kostar  4 € / år. Ett separat ISIC-kort kan beställas på adressen isic.fi/tilaa-isic/ostoskori/ för priset 15 € / 5 år.

Hur får jag ISIC-licensen till studiekortet i plast?

ISIC-licensen kan skaffas till både studiekort med betalningsfunktion och det vanliga studiekortet. ISIC-licensens pris är 15 € / 5 år. Du kan välja licensen i samband med beställningen av ditt studiekort.

Jag vill köpa den digitala ISIC-licensen. Hur gör jag det? 

Du kan skaffa en digital ISIC-licens från Frank App för 4€ / år. Du kan enkelt köpa en digital ISIC-licens när du köper ditt digitala studiekort. Om du vill uppgradera ditt digitala kort med en ISIC-licens senare kan du göra det från länken på baksidan av ditt digitala studiekort. Ditt ISIC-nummer finns efter köpet på den sidan också. Tryck på streckkodsbilden på ditt studiekort för att se baksidan av kortet och den digitala ISIC licensen.

Jag har redan en ISIC-licens. Kan jag lägga till den till ett nytt studiekort i plast?

Tyvärr kan inte en existerande ISIC-licens kombineras med nya kort. I fall du vill ha en ISIC-licens i ditt nya studiekort i plast skall du köpa en ny ISIC-licens i samband med kortbeställningen. I fall du vill använda den existerande licensen digitalt kan du ladda upp ISIC Appen och beställa ett nytt kort utan ISIC-egenskapen.

Du kan registrera dig på ISIC App med ditt eget ISIC nummer. Du får samma förmåner med det digitala kortet som med kortet i plast. Mer information hittar du på isic.fi/isic-info/isic-app/.

Problemsituationer med det digitala studiekortet

Jag kan inte aktivera mitt digitala studiekort, appen säger "Studerande hittades inte i vår databas.". Vad kan detta bero på?

Detta kan bero på många olika skäl, som:

Studerandekår i samarbete:

 • Ditt medlemskap i din studerandeorganisation är inte i kraft: Du skall vara i kontakt med din studerandeorganisation och bekräfta att ditt medlemskap är i kraft. I fall ditt medlemskap inte är i kraft kan du betala den genom din organisation.
 • Medlemskapet har inte hunnit uppdateras: I fall du just har betalat medlemskapet tar det ett par dagar för uppgifterna att uppdateras. Det lönar sig att vänta några dagar och försöka sedan på nytt.
 • Du har inte närvaroanmält dig för den aktuella terminen.
 • Din studierätt har tagit slut: (t.ex. examination). Frank App granskar din studerandestatus i realtid genom ett system som får sina uppgifter direkt från universitet eller studerandekår. Eftersom din studierätt tagit slut kan dina uppgifter inte längre skickas dit och därmed fungerar inte din studerandeidentifikation längre.
 • Det finns ett stavfel i de uppgifter du anmält sig in.
 • Det finns ett stavfel i det nationella studeranderegistret: Om medlemskapet och närvaron enligt dig är i skick, kontakta din egen studerandeorganisation för att reda ut eventuella fel i registret.
 • Slutdelen på din personbeteckning står inte i din studerandeorganisations register.
  • Gymnasister: Du kan tillägga din personbeteckning till registret här: https://voltage.sebacon.net/lukiohetu. Det kan ta några dagar för uppgifterna att uppdateras.
  • Studerande vid yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och universitet: Var i kontakt med din studerandeorganisation och be dem tillägga slutdelen på din personbeteckning till registret. Det kan ta några dagar för uppgiften att uppdateras.
  • Försök med studentnumret istället.

Min Studieinfo -service:

 • Du har inte närvaroanmält dig till den aktuella terminen eller dina närvarouppgifter har inte ännu uppdaterats
 • Din studierätt har tagit slut: (du har t.ex. blivit utexaminerad). Frank App bekräftar studerandestatus i realtid genom ett system vars uppgifter kommer direkt från Utbildningsstyrelsens Min Studieinfo -service. Eftersom din studierätt har tagit slut kan dina uppgifter inte längre skickas in och detta betyder att din studerandestatus inte längre bekräftas.
 • Du har skrivfel i de uppgifter du anmält sig in.
 • Länk från Min Studieinfo är inte giltig, se till att länken har rätta information och datum finns i framtiden.

Frank App fastnas (laddning spinner). Vad nu?

Försök att 1) stänga appen och öppna den igen, 2) se till att du använder den senaste versionen av Frank App, och om inte, uppdatera appen och öppna den igen, 3) se till att du har ett fungerande internet förbindelse.

Om ingen av dessa hjälper dig kan du skriva till oss via 
info@frank.fi. Vi håller på att lösa problemet och vill fixa den till nästa app uppdatering, så se till att din Frank App är alltid uppdaterat till den senaste versionen.

Det uppstod ett problem vid verifikationen av telefonnumret. Telefonnumret är ändå korrekt inmatat och i formen +358.

Du kan hoppa över verifikationen när du kommer till sista fältet. Om du inte kommer dit kan du stänga appen och öppna den igen. Då kan du försöka verifiering igen från profilen. Du kan också prova göra det i webbläsaren på student.frank.fi. Ifall problemet fortsätter kontakta info@frank.fi, så lägger vi nummret till din profil!

Jag vill byta bilden till mitt digitala studiekort. Hur gör jag det?

För att hindra missbruk kan bilden endast ändras en gång i terminen. I fall din bild inte uppfyller kraven och det stör utnyttjandet av studiekortet, kan du be att få byta bilden från din profil i Frank App.

Varför står det att mitt digitala studiekort är giltigt till slutet av januari, trots att jag har betalat för hela årets medlemskap?

Detta kan inträffa om vi har använt den information som skickats till oss av din studentorganisation för att kontrollera din studentstatus. Om din studentorganisation bara skickar data för den aktuella terminen, även om du har betalat för hela terminen, kommer det digitala kortet bara att visa data för den aktuella terminen vid den tiden. Höstterminen och den nya termen uppdateras till ansökan i början av augusti och vårterminen i början av januari.

Appen påstår plötsligt att min studerandestatus inte längre är i kraft. Vad handlar det om?

Din studierätt har tagit slut eller har det hänt någon annan ändring i uppgifterna i studeranderegistret. I fall din studierätt har tagit slut p.g.a. t.ex. examination kan du tyvärr inte fortsätta och använda det digitala studiekortet.

Frank App bekräftar studerandestatus i realtid från ett system vars uppgifter kommer direkt från universiteten eller studerandekårerna. Eftersom din studierätt har tagit slut kan dina uppgifter inte längre skickas dit och detta betyder att din studiestatus inte längre fungerar. Du kan ändå använda ditt studiekort i plast eller studieintyg från högskolan fram till slutet av medlemsperioden.

I fall din studierätt eller ditt medlemskap inte har tagit slut, var i kontakt med din egen studerandeorganisation för att reda ut saken.

Appen crashar eller fungerar inte på något annat sätt. Varför?

Först och främst ber vi om ursäkt! Granska först att du har uppdaterat appen till den nyaste tillgängliga versionen. Uppdatera också operativsystemet på din telefon till den nyaste versionen. I fall problemet inte reder ut sig skulle vi uppskatta i fall du rapporterar om problemet till oss på  info@frank.fi.

Appen fungerade inte när jag skulle bevisa min studentstatus. Vad nu?

Vi är mycket ledsna att vår app har svikit dig i en situation den har utvecklats för. Det kan finnas flera anledningar till varför appen inte fungerade som du kan hitta mer information om på denna sida.

Tyvärr finns det tillfälliga störningar eller andra fel i digitala tjänster. Vi gör vårt bästa att inga fel uppstår, men vi är inte ansvariga för de tillfälliga avbrott i Frank App, digitalt studiekort eller Franks andra tjänster eller om besvär som uppstår därav. Du kan läsa om användningsvillkoren här (frank.fi/sv/villkor/).

När du tar Frank App och digitalt studiekort i bruk, accepterar du att tjänsten kommer med en risk för avbrott, även om Frank App har visat sig att vara extremt tillförlitlig sedan lanseringen i 2016. Vi arbetar ständigt för det att du kan lita på endast det digitala studiekortet som studentlegitimation!

Om du vill vara helt säker på att inga avbrott på kritiska ögonblick någonsin inträffar, kanske vill du skaffa ett studiekort i plast och se till att det alltid finns en giltig läsårsdekal på det och att kortet är med dig när du behöver det.

Förmånsleverantören vet inte vad det digitala studiekortet är. Vad skall jag göra?

Du kan visa presentationstexten för det digitala studiekortet på Franks hemsida. I problemfall kan du också vända dig till din studerandeorganisation eller låta oss veta om leverantören på info@frank.fi.

Mitt batteri är slut. Vad skall jag göra?

Ladda din telefon. Frank App är användbar normalt, bara du får din telefon igång igen.

Vad händer med digitala kortet om jag inte är i kontakt med internet?

Du kan använda ditt digitala studentkort offline för en vecka. Om du har Frank App version 3.1.0 (eller senare version), vid kontaktfel lagar Frank App din digitala studentkortinformation under en vecka, varefter du måste ansluta Frank App till ett nätverk för att uppdatera data. Vid kontaktfel är förmåner inte i bruk.

Jag hittar inte appen i App Store eller Google Play.

I fall du inte ser Frank App i din egen app affär, kan det bero på följande orsaker:

 • Ditt operativsystem är föråldrat: Frank App kan laddas upp på iPhone-apparater med iOS 9+ operativsystem och Android apparater med Android 4.4.+ -operativsystem.
 • Du använder Windows Phone: Appen kommer inte att vara tillgänglig på dessa apparater.
 • Du använder en Lenovo apparat: Frank App stöder inte apparatens Android-version.

Digitalt studiekortet & Frank App


Vilka förmåner får man med det digitala kortet?

Det digitala studiekortet ger dig tillgång till alla samma studieförmåner som studiekortet i plast, bl.a. VR och kollektivtrafik. Det digitala studiekortets information uppdateras automatiskt (inga dekaler behövs alltså) och tar bara några minuter att ta i bruk. Det digitala studiekortet kostar ingenting från juli 2019 framåt. Du hittar digitala kortet i Frank Appen som annars kan användas gratis.

Noticera att det tar en stund att få ut informationen till alla tjänsteleverantörer och de som erbjuder rabatter har rätt att själv bestämma på vilka villkor de beviljar rabatterna. I fall du träffar på en leverantör som inte beviljat rabatten på grund av av det digitala studiekortet kan du anmäla detta till Frank.

Vem kan ta det digitala studiekortet i bruk?

Alla närvarande studerande i finländska yrkesläroanstalter, gymnasier, yrkeshögskolor eller universitet.

Du kan registrera dig till Frank App med ett finskt personnummer eller bara studentnummer. Om du inte har ett finskt personnummer använder du bara ditt studentnummer och du kan använda Franks digitala studentkort med framgång.

Kostar det digitala studiekortet något?

Det digitala studentkortet kostar ingenting från juli 2019 framåt.

Kostar nerladdning eller användning av Frank App något?

Nej. Frank App är en gratis app. Du kan ladda ner och använda den utan kostnader. Du kan alltså använda alla studieförmåner och annat innehåll helt gratis.

Behöver jag ha det traditionella studiekortet i plast för att få tillgång till det digitala studiekortet?

Nej, det behöver du inte. Det digitala studiekortet får du i fall du är närvaroanmäld för ifrågavarande termin.

Jag tog examen innan slutet av läsåret. Hur länge fungerar digitala studiekortet efter det?

Digitala studiekortet kontrollera studerandestatus i realtid. Om din närvaroinformation försvinner, t.ex. då du tar examen under läsåret, fungerar det digitala studiekortet för ytterligare en månad efter att uppgifterna har försvunnit, varefter det slutar fungera.

Jag har en Windows Phone. Finns det digitala studiekortet tillgängligt för Windows Phone –telefoner?

Frank App finns inte tillgänglig till Windows Phone –telefoner. Frank Students kommer inte heller i framtiden utveckla en Windows Phone version av appen.

Problemsituationer med studiekortet i plast

Varför kan jag inte beställa ett studiekort i plast?
Tyvärr har vi inte möjlighet att erbjuda våra plastkort till studenter som är registrerade vid Utbildningsstyrelsens Min Studieinfo -service.

Att ge studenter Frank's fysiska studentkortlösningar kräver att students studentkår samarbetar med Frank.


Jag försöker betala mitt studiekort, men betalningen går inte av någon orsak igenom. Vad beror detta på?

Granska först att du säkert matat in dina kortuppgifter korrekt. I fall uppgifterna är korrekta och betalningen fortfarande inte går igenom har din betalning antagligen hindrats från din bank – du kanske har inställningar på ditt kort som t.ex. hindrar webb-inköp. Det lönar sig att ändra inställningen åtminstone tillfälligt via din egen webb-bank eller genom att kontakta din bank.

Jag höll på att beställa ett studiekort med betalningsfunktion, men min kontakt avbröts på Danske Banks hemsida på grund av ett tekniskt fel. Beställningen avbröts. Vad skall jag göra?

Vi ber om ursäkt för problem med beställningen! För att komma vidare med din beställning logga in på nytt i Franks tjänst och gå tillbaka till beställningen från framsidan. Välj alternativet som ger dig möjlighet att fortsätta ditt tidigare beställning och då leder Franks tjänst dig vidare till Danske Banks sida. Du kommer att fortsätta beställningen genom att identifiera dig med dina webb-banks koder. Försök alltid i första hand att avsluta den påbörjade beställningen.

I fall avslutandet av beställningen inte vill fungera, kontakta Danske Banks kundtjänst för studerande på kundservicenumret 0200 25884 (må-fre 8-20) eller chatta i samband med beställningen. 

Jag försöker beställa Danske Banks studiekort med betalningsfunktion. I beställningen syns dock fel leveransadress. Hur ändrar jag adressen?

Leveransadressen kommer direkt från Befolkningsregistret. I fall adressen är fel, anmäl din nya adress till Befolkningsregistret http://www.posti.fi/flyttanmalan/ och fortsätt din beställning först efter den nya adressen syns.

Kortet jag beställde har inte kommit fram på 2-3 veckor, vad skall jag göra?

Vi ber om ursäkt för att kortet för någon orsak inte hittat fram! Granska att Befolkningsregistret har rätt adressuppgifter https://verkkopalvelu.vrk.fi/Omat/Etusivu.aspx. I fall adressuppgifterna är felaktiga, ändra det först här http://www.posti.fi/flyttanmalan/. Efter detta kan du beställa ett nytt kort på Danske Banks webbtjänst, mobil eller tablett.

Studiekortet i plast visar inte mitt hela namn, utan det är avkapat på mitten. Kan jag ändå använda kortet?

 Namn är avkapad på grund av att namnet var för långt för fältet. Detta borde inte orsaka problem med användningen av kortet.

Mitt studiekortet i plast har försvunnit. Vad skall jag göra?

I fall du hade…

 • Studiekort med betalningsfunktion från Danske Bank, kan du beställa ett nytt kort via Danske Banks webbtjänst, mobil eller tablett. Kom också ihåg att stänga ditt gamla kort på webbtjänsten eller genom att ringa 0200 2585 (24/7)
 • Studiekortet Aktia Wallet/Elisa Lompakko med betalegenskap. Kom ihåg att stänga kortet på Aktia Wallet Appen eller genom att ringa till 0800 0 2477. Tyvärr kan dessa studiekort inte ersättas, så i fall du vill ha ett nytt studiekort i plast kan du beställa ett nytt kort i Franks tjänst.
 • Studiekort utan betalningsfunktion kan du ersätta genom att beställa ett nytt studiekort i vår tjänst. 

Vad är en läsårsdekal och hur får jag den?

Läsårsdekalen är ett bevis på ditt medlemskap i studerandeorganisationen och närvaro. Du behöver inte skaffa ett nytt studiekort varje år, utan en ikraftvarande läsårsdekal räcker för att få studieförmånerna. I ärenden relaterade till läsårsdekaler lönar det sig att vara i kontakt med din egen studerandeorganisation, eftersom de ansvarar för allt som gäller dekalerna!

Studiekort i plast för högskolestuderande

Beställningsvillkor

De följande villkoren gäller vid köp av studiekort om inte annat bestämts i den finska lagen:

Pris och betalning

 • Alla pris innehåller moms. Betalningen skall utföras i sin helhet innan studiekortet produceras och skickas till mottagaren via post.

Kortets produktion och leverans

 • Alla studiekort produceras och skickas först då betalningen är utförd i sin helhet. Leveransen är möjlig endast i Finland och standard leverans (2. klass post).

Annullering  och retur av beställning

 • Det är inte möjligt att annullera beställningen av studiekortet om beställningen inte avbryts innan betalning. Den finska konsumentskyddslagen tillämpas till annulleringen av studiekortsbeställningen.


Jag vill ha ett studiekort med betalningsfunktion. Blir jag automatiskt kund hos Danske Bank?

Om du inte redan är Danske Banks kund blir du det vid beställningen. I fall du har ett finskt pass eller personkort (körkort duger inte) och förstår finska eller svenska kan du bli en kund hos Danske Bank i webbtjänsten.

När du beställer kortet får du Danske Banks Silver-tjänstepaket kostnadsfritt för hela din studietid och efter din examination fram tills du fyller 28 år. Med andra ord kostar varken kortet eller kundförhållandet dig något under studietiden. Mer information om att bli kund och om banktjänsterna hittar du på Danske Banks hemsida!

I fall du inte vill bli kund hos Danske Bank kan du beställa studiekortet i plast utan betalningsfunktion för 25€ (innehåller leveransavgift).

Varför kostar ett studiekort i plast utan betalningsfunktion 25€, men studiekort med betalningsfunktion är gratis?

Vår samarbertspartner Danske Bank erbjuder studiekort med betalningsfunktion för studerande. Dessa kort är gratis på grund av att Danske Bank vill subventera de för studeranden. Däremot är det inte  gratis att producera ett kort i plast, vilket leder till att ett studiekort i plast utan Danske Banks inbetalning kostar 25€ (innehåller leveransavgift)

Går det att beställa ett studiekort med betalningsfunktion med alla finska bankernas webbankskoder?

Beställningen lyckas utan kontorbesök om du har webbankskoder av Danske Bank, Nordea, Osuuspankki, S-Pankki, Aktia, Ålandsbanken, Handelsbanken, Säästöpankki, POP-Pankki eller Oma Säästöpankki.

Med vilket betalkort kan jag betala beställningen av det vanliga studiekortet i plast, eller kan jag betala i webb-bank?

Beställningen kan betalas med alla de vanligaste betalkorten (debit och kredit) inklusive alla Visa och Mastercard kort (också Visa Electron) och American Express. Tyvärr, kan beställningen inte betalas i webb-banken.

Jag beställde ett kort. Hur får jag den?

Kortet anländer till dig på den adress som du matade in vid beställningen. Studiekort med betalningsfunktion postas däremot till adressen som finns i Befolkningsregistret.

Jag har  studierätt för både grund- och fortsatta studier. Hur kan jag välja mellan blått och grönt kort?

Vi identifierar automatiskt vilken kort-typ studerande är berättigad till. I fall du har studierätt till både grund- och fortsatta studier ser vi endast den som är märkt som primär studierätt. 

Granska själv innan beställning vilken studierätt du har märkt som primär på profil-sidan. I fall du vill beställa ett blått kort (grundexamens studierätt), men dina uppgifter säger fortsatta studier, kontakta ditt eget universitet och be dem ändra dina grundstudier till dina primära studier. Gör kortbeställningen först då uppgifterna uppdaterats på din Frank profil.

Mitt namn eller studieplats har ändrats. Måste jag beställa ett nytt kort?

I fall du vill använda studentlegitimation i plast lönar det sig att beställa ett nytt studiekort. Studerande kan ibland bli tvungna att bevisa sin identitet med t.ex. pass och då måste uppgifterna stämma överens. Speciellt ISIC-kombinationskorten med gamla namn kan orsaka problem utomlands. Många studerandeorganisationer delar heller inte ut nya läsårsdekaler till kort med gamla namn eller studieplats.

Då du byter namn, anmäl detta först till universitetet/studerandekåren. Granska att nya namnet/högskolan är uppdaterad i Franks tjänst innan du beställer kortet! I fall systemet fortfarande visar fel namn, försök uppdatera uppgifterna på Frank profil-sidan.

Vad betyder förfallodatumet på mitt studiekort? Måste jag beställa ett nytt kort?

Förfallodatumet på ditt kort gäller endast betalegenskapen på ditt kort. Om ditt kort beställdes före hösten 2017, borde Aktia ta hand om ditt kortförnyelse. Aktia erbjuder dock inte längre betalkort med studiekortet. Om du vill att ditt studiekort fortsätter att ha en betalningsfunktion kan du beställa ett nytt studiekort som erbjuds av Danske Bank!

I fall du inte anser betalningsegenskapen väsentlig behöver du inte oroa dig för förfallomånaden. Du kan använda studiekortet normalt. Eventuell ISIC-egenskap är i kraft i fem år och normal studerandestatus till slutet av dina studier med ikraftvarande läsårsdekal.

Registering till Franks tjänst

Vem kan registrera sig till Franks tjänst?

Franks tjänst är tillgänglig för alla studerande på andra stadiet, yrkeshögskolestuderande och universitetsstuderande i Finland.

Studerande i yrkeshögsskolor och universitet måste ha anmält sig till den aktuella terminen.


Yrkeshögskolestuderande:

Studerande från alla finska yrkeshögskolor kan använda Franks-tjänsten gratis.


Se listan över finska yrkeshögskolorna.

Om du studerar på antingen Polisyrkeshögskolan eller Högskolan på Åland, registrera dig som medlem i din studentkår för att få Franks tjänst.
I alla andra fall kan du börja att använda Franks tjänst genom ett annat sätt att verifiera din studierätt.


Universitets studerande:

Kandidat- eller magisterstuderande från alla finska universitet kan använda Franks tjänsten gratis.

Se listan över finska universiteten.

Forskarstuderande: Bli medlem i din egen studentorganisation om du studerar vid ett av följande universitet: Aalto-universitetet, Helsingfors universitetet, Östra Finlands universitetet, Jyväskylä universitetet, Lapplands universitetet, Villmanstrands och Lahtis tekniska universitetet, Svenska handelshögskolan, Konstuniversitetet, Åbo universitetet, Åbo Akademi.

Gymnasie- och yrkesstuderande:

Du måste vara medlem i din egen studentorganisation för att kunna använda Franks tjänst. Du kan gå med i din organisation nedan:


SAKKI 
- De yrkess­tu­de­ran­des förbund i Finland
SLL 
- Finlands Gymnasistförbund
FSS 
- Finlands Svenska Skolungdomsförbund

Frank rekommenderar alltid att en student går med i deras studerandekår.

Varför måste jag ladda upp en profilbild vid registrering?

Officiella studiekort kräver en bild. När bilden har lagts till i registreringsprocessen, kan du använda ditt digitala studiekort direkt samt påskynda beställningen av ett plastkort senare.

Du behöver inte lägga till bilden omedelbart, du kan göra det senare. En profilbild måste läggas till om du ska beställa ett studiekort. Om du inte vill ha ett studiekort är bilden inte obligatorisk.

Tips till aktuella problem

Franks digitala studenttjänst förnyades fullständigt i juli 2018. Med uppgraderingen blev Frank App och webbtjänsten som används i webbläsaren en och samma tjänst. En tjänst, ett användar-ID och alla de mest populära funktionerna!

Om du har problem med den nya Frank Appen, kan du få hjälp för vanligaste frågor här eller på den här sidan. Om ditt problem inte är ett av dessa, vänligen kontakta oss på info@frank.fi, så kan vi hjälpa dig med att komma igång den nya tjänsten.

Tips till aktuella problem
Se till att alltid uppdatera din app och din telefons operativsystem till den senaste versionen!  

Studenter som börjar nya termin

Om dina studier börjar hösten 2020 kan du registrera dig i Frank App och beställa ditt studentkort då terminen börjat och din studierätt är giltig!

Problemsituationer med registering till tjänsten

Bekräftelse av studierätt lyckas inte. Vad beror detta på?

Det kan finnas många skäl för det, som:

Studerandekår i samarbete:

 • Ditt medlemskap i din studerandeorganisation är inte i kraft för tillfället. Du skall vara i kontakt med din egen studerandeorganisation och försäkra dig om att ditt medlemskap är i kraft. I fall medlemskapet inte är i kraft kan du bli medlem genom din studerandeorganisation. Se våra samarbete studerandekår här: frank.fi/sv/studerandeorganisation
 • Om du just har betalat ditt medlemskap tar det ett par dagar att uppdatera medlemskapet. Det lönar sig att vänta några dagar och försöka sedan på nytt.
 • Du har inte närvaroanmält dig till den aktuella terminen eller dina närvarouppgifter har inte ännu uppdaterats till Frank.
 • Din studierätt har tagit slut: (du har t.ex. blivit utexaminerad). Frank App bekräftar studerandestatus i realtid genom ett system vars uppgifter kommer direkt från universitetet eller studerandekårerna. Eftersom din studierätt har tagit slut kan dina uppgifter inte längre skickas in och detta betyder att din studerandestatus inte längre bekräftas.
 • Din studierätt har inte än börjat: vi får nya studerandes information till registret i början av terminen.
 • Det kan finnas har stavfel i de uppgifter du anmält.
 • Det finns ett fel i dina uppgifter i det nationella studeranderegistret. I fall du anser att ditt medlemskap och din närvaro är i skick, kontakta din egen studerandeorganisation för att reda ut eventuella fel i registret.

I fall registreringen inte lyckas med ditt personnummer, pröva ditt studentnummer.

Min Studieinfo:

 • Du har inte närvaroanmält dig till den aktuella terminen eller dina närvarouppgifter har inte ännu uppdaterats
 • Din studierätt har tagit slut: (du har t.ex. blivit utexaminerad). Frank App bekräftar studerandestatus i realtid genom ett system vars uppgifter kommer direkt från Utbildningsstyrelsens Min Studieinfo -service. Eftersom din studierätt har tagit slut kan dina uppgifter inte längre skickas in och detta betyder att din studerandestatus inte längre bekräftas.
 • Din studierätt har inte börjat: du kan verifiera sig när terminen börjar, antingen i Augusti eller i Januari.
 • Du har skrivfel i de uppgifter du anmält sig in.
 • Länk från Min Studieinfo är inte giltig, se till att länken har rätta information och datum finns i framtiden.

Min bild godkänns inte, vad beror detta på?

Har du solglasögon, hatt, någon speciell bakgrund eller t.ex. en kompis eller en katt i bilden? Vi använder ett automatiskt bildfilter som skyddar mot missbruk och opassande bilder. Filtret är väldigt noggrant. Bilden skall vara en neutral, passfotolik fyrkantig (minst 300x300 px) ansiktsbild. Också en selfie av hög kvalitet går, i fall ditt hela ansikte syns tydligt. Se också till att upplösningen på din profilbild är inte för stor. Sikta på 300x300 pixla.  

Profilbilden trycks på ditt studiekort i plast, så i fall du laddar upp en olämplig bild, är du själv ersättningsskyldig för beställningen av ett nytt kort. Ditt kort duger då inte heller som studentlegitimation, med andra ord är den värdelös.

Jag har registrerat mig på Franks hemsida innan höst 2017. Trots detta kan jag inte logga in på den nya hemsidan.

Om du har registrerat dig på vår hemsida före augusti 2017 har du använt vår gamla tjänst som inte finns längre. Tyvärr gick det inte att överföra dina uppgifter till den nya tjänsten. Så du måste registrera dig igen, men oroa dig inte, det är snabbt och enkelt.

Jag har använt Frank App förut men nu ber den mig logga in igen. Varför måste jag logga in igen?

Frank App och Franks webbtjänst förnyades i juli 2018 så att de blev en och samma tjänst. Så du kan fortfarande använda Frank App på din telefon eller logga in i webbläsaren, men du använder faktiskt en och samma tjänst.

Före juli 2018 var Frank App och Franks webbtjänst (
student.frank.fi) olika tjänster. Detta innebar att man var tvungen att registrera sig till båda tjänsterna separat. På grund av detta, har du kanske inte haft några inloggnings uppgifter för den aktuella Frank Appen, trots att du har tidigare använt den.

Om du har registrerat dig till Franks webbtjänst efter sommaren 2017, har du redan inloggnings uppgifter som du ska använda för att logga in på Frank App. De är en och samma tjänst idag. Om du har problem med att logga in med dina befintliga uppgifter, fortsätt att läsa. Om du aldrig har använt någon annan version av vår tjänst än Frank App måste du registrera dig för den aktuella versionen igen.

Jag har redan registrerat mig till Frank, men vid inloggning påstår tjänsten att mina studerandeuppgifter är i bruk redan. Vad gör jag?

Antagligen har du redan registrerat dig tidigare. Försök att logga in istället och granska att e-post adressen är exakt lika som den du registrerat dig med. Det lönar sig att också försöka skriva e-post adressen så att namn inleds med stor bokstav i stil med Förnamn.Efternamn@mail.com, eftersom systemet är extremt nog med stora och små bokstäver. I fall problemet återstår kontakta info@frank.fi.

Vid inloggning påstår tjänsten att uppgifterna är fel – jag har alltså glömt mitt lösenord. Hur kan jag byta den?

Du kan ändra ditt lösenord vid inloggning genom att trycka på länken "Glömt ditt lösenord". Kontrollera att e-postadressen är korrekt skrivet. Kolla spam-mappen också.

Varför finns det inga förmåner i tjänsten?

Du har antagligen någon adblocker på din webbläsare som hindrar uppladdningen. Det lönar sig att stänga av den när du besöker vår hemsida.

Fabiansgatan 28
00100 Helsingfors

info@frank.fi
Instagram | Frank Students
Facebook | Frank Students
Twitter | Frank Students
YouTube | Frank Students

© Frank Students 2020

Fabiansgatan 28
00100 Helsingfors

Innehåll

➤  ISIC

➤  MobilePay

➤  Digitala studiekortet i Frank App

➤  Studiekort i plast

➤  Registrering till Franks tjänst

➤  Nya studerande

➤  Tips till aktuella problem

➤  Registrering till Franks 
      tjänst

➤  Digitala studiekortet i
      Frank App

Vår kundtjänst betjänar per telefon

Från Måndag till Torsdag klockan 13-15 på 050 322 0385

Obs! Telefonsupporten talar finska och engelska.