Sivun sisältö:

1. Käyttöehdot

2. Tietosuojakäytäntö

3. Opiskelijarekisteri Jolla Oy rekisteriseloste1. KÄYTTÖEHDOT

Viimeksi päivitetty 27.6.2017

Lyhyesti

 • Sinulla ei ole oikeutta sallia toisen henkilön käyttää Palveluamme puolestasi; ja 

 • Käytät Palveluamme omalla vastuullasi, eikä Palveluun myönnetä mitään takuita.

Näitä Käyttöehtoja ja jäljempänä kuvattua Tietosuojakäytäntöä (yhdessä “Ehdot”) sovelletaan Oy Frank Students Ab:n (Y-tunnus 2532163-6), osoite: Fabianinkatu 28, 00100 Helsinki (jatkossa “Frank”, “me”, “meille” ja “meidän”), ja sinun (“sinä”, “itse”) välillä liittyen sinun Frankin palvelun käyttöön (“Palvelu”).

Luethan nämä Ehdon huolellisesti ennen Palvelun käytön aloittamista. 

Palvelun käytön edellytyksenä on näiden Ehtojen hyväksyminen ja noudattaminen. Palvelua käyttämällä hyväksyt nämä Ehdot ja sitoudut toimimaan niiden mukaisesti. Näitä Ehtoja sovelletaan kaikkiin Palvelua käyttäviin, mukaan lukien sinuun.

Me voimme kerätä ja käyttää henkilötietojasi Palvelun tarjoamiseksi. Kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan jäljempänä olevaa Tietosuojakäytäntöä.

Avaamalla Palvelun tai käyttämällä Palvelua, hyväksyt ja sitoudut noudattamaan näitä Ehtoja. Jos vastustat näitä Ehtoja tai niiden osaa, sinulla ei ole oikeutta avata ja käyttää Palvelua.

Käyttäjätili

Luodessasi käyttäjätilin Palveluun sinun tulee antaa meille paikkansa pitävät, täydelliset ja ajantasaiset tiedot. Mikäli luovuttamasi tiedot eivät täytä näitä vaatimuksia, tämä katsotaan näiden Ehtojen rikkomiseksi, joka voi johtaa käyttäjätilisi sulkemiseen Palvelussa.

Sinä olet yksin vastuussa käyttäjätilisi toimista Palvelussa sekä sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Sinä olet vastuussa laitteesi ja niiden tietojesi (kuten käyttäjätunnus ja salasana) suojaamisesta, joilla käytät Palvelua tai joilla kirjaudut Palveluun tai joita hyödyntämällä voit käyttää Palvelua tai tunnistautua Palvelussa tai kolmannen osapuolen tarjoamassa palvelussa. Sinulla ei ole oikeutta luoda useita käyttäjätilejä tai käyttäjätiliä muille kuin itsellesi.

Sitoudut siihen, että et luovuta henkilökohtaista käyttäjätunnustasi, salasanaasi tai muita Palveluun kirjautumiseen tai tunnistautumiseen käytettäviä käyttäjätietojasi kenellekään kolmannelle osapuolelle. Sitoudut ilmoittamaan meille välittömästi, mikäli tietoosi tulee tietoturvarikkomus tai jos epäilet jonkun käyttävän käyttäjätiliäsi oikeudetta.

Palvelu

Huomaathan, että Palvelun käyttöön liittyy tiedonsiirtokustannuksia kuten puhelinoperaattori- ja mobiiliverkkomaksuja.

Palvelu voi sisältää mainontaa ja markkinointia. Käyttämällä Palvelua suostut siihen, että me ja kolmannet osapuolet voivat tehdä mainontaa ja erilaisia markkinointitoimia Palvelun käytön yhteydessä.

Palvelu sisältää fyysisen ja digitaalisen opiskelijakortin tuottamisen sekä opiskelijaetujen tarjoamisen. Palvelu mahdollistaa sinulle kolmansien osapuolten palveluiden käyttämisen ja heidän tuotteidensa ja/tai palveluiden ostamisen. Kaikki transaktiot tällaisiin kolmansien osapuolten tuotteisiin ja/tai palveluihin liittyen ovat sinun ja kolmannen osapuolen välisiä. Frank ei ole osallinen kyseisissä transaktioissa eikä ole missään vastuussa kolmansien osapuolten tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin liittyen tai muihin kolmansien osapuolten tarjoamia tuotteita tai palveluita koskeviin transaktioihin. Tällaisiin ostoihin, transaktioihin ja palveluihin sovelletaan yksinomaan sinun ja kolmannen osapuolen välistä sopimusta.

Sinä olet vastuussa kaikista laitteista, järjestelmistä, sovelluksista, yhteyksistä ja ohjelmistoista joita käytät Palvelun yhteydessä kuten esimerkiksi niiden toiminnallisuudesta ja yhteensopivuudesta Palvelun kanssa ja niiden soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Olet vastuussa siitä, että sinun laitteesi, sovellukset, käyttöjärjestelmät, yhteydet ja data, jonka yhdistät ja/tai lataat Palveluun, ei aiheuta ongelmia Palvelulle, Frankille tai kolmansille osapuolille. Sinä olet vastuussa tiedoistasi sekä käyttämästäsi tietoliikenteestä ja tietojärjestelmistä sekä niiden luottamuksellisuudesta ja suojaamisesta.

Meillä on milloin tahansa oikeus muuttaa, muokata ja päivittää Palvelua tai mitä tahansa osaa Palvelusta. Pyrimme kohtuullisin keinoin tiedottamaan sinulle etukäteen olennaisista muutoksista Palveluun, jotka voisivat vaikuttaa Palvelun käyttöä haittaavasti.

Sinulla ei ole oikeutta tehdä Palvelun taustajärjestelmiin liittyviä automatisoituja kyselyitä.  

Immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet Palveluun, sen alkuperäiseen sisältöön, ominaisuuksiin ja toiminnallisuuksiin sekä niiden myöhempiin muutoksiin kuuluvat Oy Frank Students Ab:lle tai sen lisenssinantajille. Palvelu on suojattu tekijänoikeuksin, tavaramerkein ja muiden lakien perusteella Suomessa ja muissa maissa. Meidän tavaramerkkejämme ei saa käyttää millään tavoin ilman etukäteen saatua kirjallista hyväksyntää Oy Frank Students Ab:lta. Ellei sovellettavassa lainsäädännössä toisin säädetä, sinulla ei ole oikeutta purkaa, murtaa tai muuten selvittää Palvelun suunnittelua, toimintalogiikkaa, rakennetta tai toiminnallisuuksia (mukaan lukien algoritmit ja lähdekoodi) tai jakaa Palvelua edelleen.  

Antamalla meille palautetta Palveluun mahdollisesti liittyvistä virheistä, ongelmista tai muista vastaavista tai Palvelun kehittämisideoista siirrät meille kaikki oikeudet kyseiseen palautteeseen kuten esimerkiksi oikeuden käyttää antamaasi palautetta meidän parhaaksi katsomalla tavalla.

Linkit muille sivustoille 

Palvelu saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten internetsivuille tai palveluihin, jotka eivät ole Oy Frank Students Ab:n omistamia tai hallinnoimia.

Oy Frank Students Ab ei voi vaikuttaa, eikä se ota mitään vastuuta kolmansien osapuolten internetsivujen tai palveluiden sisällöstä, toimivuudesta, yksityisyydensuojasta tai käytännöistä. Hyväksyt, että Oy Frank Students Ab ei ole millään tavoin vastuussa suoraan tai epäsuorasti mistään vahingosta tai väitetystä vahingosta, joka johtuu tai joka liittyy kolmansien osapuolten internetsivujen tai muiden palveluiden kautta hankittuihin tuotteisiin, sisältöön tai palveluihin. 

Suosittelemme, että perehdyt käyttämiesi kolmansien osapuolten tuottamien palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin.

Irtisanominen

Meillä on oikeus ilman ennakkovaroitusta tai mitään vastuuta irtisanoa välittömin vaikutuksin nämä Ehdot ja käyttäjätilisi, estää pääsy Palveluun tai rajoittaa Palvelun käyttöä sinun osaltasi milloin tahansa esimerkiksi jos rikot Ehtoja.

Irtisanomisen yhteydessä sinun oikeutesi käyttää Palvelua päättyy välittömästi. Jos haluat poistaa käyttäjäprofiilisi ja lopettaa Palvelun käytön, voit tehdä sen pyytämällä käyttäjätilin poistoa Frankilta tai lopettamalla Palvelun käytön. .

Vastuunrajoitus

Sovellettavan lainsäädännön rajoissa Oy Frank Students Ab tai sen johtajat, työntekijät, kumppanit, agentit, toimittajat tai konserniyhtiöt eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista kuten esimerkiksi menetetystä liikevaihdosta tai voitosta, tietojen katoamisesta, maineen menetyksestä tai muista vahingoista, jotka johtuvat (i) pääsystäsi Palveluun, Palvelun käytöstäsi tai siitä, että et voi käyttää Palvelua; (ii) kolmannen osapuolen toimista tai kolmansien osapuolten sisällöstä; (iii) sisällöstä, joka on hankittu Palvelusta tai liiketoimista tai muista toimista, joita suoritetaan Palvelun kautta; ja (iv) luvattomasta käytöstä, pääsystä tai sisällön muokkauksesta riippumatta siitä, mistä perusteesta vahinko johtuu ja onko meitä tiedotettu tällaisen vahingon mahdollisuudesta.  

Palvelu ei sisällä, eikä Frank ole vastuussa mistään datan tai sisällön säilyttämisestä. Sinä olet vastuussa varmuuskopioiden ottamisesta ja tiedon tallentamisesta samoin kuin kyseisen tiedon ja sisällön toimivuudesta. Sovellettavan lainsäädännön rajoissa Frank ei ole vastuussa mistään tietojen tai sisällön katoamisesta, tuhoutumisesta tai muuttumisesta tai tähän liittyvistä kustannuksista, kuten esimerkiksi tiedostojen palauttamiseen tai uudelleen luomiseen liittyvistä kustannuksista.

Vastuuvapaus

Sinä käytät Palvelua täysin omalla vastuullasi. Palvelu on tarjottu sinulle sellaisena kun se on. Palvelu tarjotaan sinulle ilman mitään takuita, kuten esimerkiksi takuuta Palvelun sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, oikeuksien loukkaamattomuudesta tai Palvelun toiminnallisuudesta.

Oy Frank Students Ab, sen tytäryhtiöt ja sen lisenssinantajat eivät takaa tai vastaa siitä, että a) Palvelu toimisi katkotta, turvallisesti tai olisi saatavilla ajankohdasta ja sijainnista riippumatta; b) että Palvelun mahdolliset viat tai virheet korjattaisiin; c) että Palvelu on vapaa viruksista tai muista haittaohjelmista; tai d) että Palvelun käytön lopputulos vastaisi toiveitasi.

Sovellettava lainsäädäntö

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Näihin Ehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli erimielisyyttä ei kyetä ratkaisemaan osapuolten välisissä neuvotteluissa, erimielisyys ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttaja voi saattaa näitä Ehtoja koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). 

Vaikka emme välittömästi ryhtyisi mihinkään toimiin Ehtojen rikkomisen johdosta, tämä ei tarkoita sitä, että luopuisimme mistään oikeuksistamme. Mikäli jotain Ehtojen määräystä ei pidettäisi pätevänä tai täytäntöönpanokelpoisena, tämä ei millään tavalla vaikuta muihin Ehtojen määräysten voimassaoloon. Nämä Ehdot muodostavat osapuolten välisen Palvelua koskevan sopimuksen ja kumoavat kaikki osapuolten välillä mahdollisesti ennen sopimuksen voimaantuloa tehdyt aiemmat Palvelua koskevat sopimukset.

Meillä on oikeus siirtää nämä Ehdot ja/tai niihin liittyvät oikeudet tai velvollisuudet konserniyhtiöllemme tai kolmannelle osapuolelle ilman velvollisuutta ilmoittaa tästä ennakkoon.

Muutokset

Pidätämme kaikki oikeudet näitä Ehtoja koskeviin muutoksiin. Jos muutos on olennainen, pyrimme tiedottamaan niistä vähintään 30 päivää ennen Ehtojen muuttumista. Pidätämme kaikki oikeudet määrittää sen mikä on olennainen muutos.

Palvelun käyttämistä jatkamalla hyväksyt myös tarkistetut ja muutetut Ehdot. Jos et hyväksy uusia Ehtoja, ole hyvä ja lopeta Palvelun käyttäminen.

Voit tarkistaa Ehtojen muutoshistorian osoitteessa frank.fi/terms-of-use/archive 

Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä näistä Ehdoista, otathan meihin yhteyttä. 


2. TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Viimeksi päivitetty 17.12.2020

Tämä tietosuojakäytäntö koskee Oy Frank Students Ab:n kehittämän palvelun ("Palvelu") käyttöä ja henkilötietojesi käsittelyä Palvelun yhteydessä. Palvelu on opiskelijoille suunnattu palvelu, joka sisältää digitaalisen sekä fyysisen opiskelijakortin ja opiskelijaetuja.

Palvelun yhteydessä käsiteltyjen henkilötietojesi osalta soveltuvan lain mukaisena rekisterinpitäjänä toimii Oy Frank Students Ab (Y-tunnus 2532163-6), osoite: Fabianinkatu 28, 00100 Helsinki (jatkossa “Frank”, “me”, “meille” ja “meidän”). 

Mitä tietoja Palvelu kerää, miten tietoja käsitellään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Voimme kerätä ja käsitellä henkilötietojasi eri tavoin, jotka on kuvattu alla. 

Rekisteröitymisen yhteydessä antamasi tiedot 

Palvelu edellyttää toimiakseen käyttäjätiliä. Kun rekisteröidyt Palvelun käyttäjäksi, käsittelemme sinun ja Frankin väliseen sopimukseen, eli Palvelun käyttöehtoihin, perustuen muun muassa seuraavia tietoja, jotka ovat välttämättömiä siihen, että voit hyödyntää Palvelua: 

 • henkilöllisyyden tunnistamiseksi perustiedot, kuten nimesi, henkilötunnuksesi, puhelinnumerosi;

 • opiskelijastatustasi koskevat tiedot, kuten tiedon oppilaitoksestasi.

Palvelun käytöstä kertyvät tiedot

Käyttäessäsi Palvelua, käsittelemme sinun ja Frankin väliseen sopimukseen, eli Palvelun käyttöehtoihin, perustuen henkilötietojasi esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • kun toimit Palvelussa, käsittelemme Palvelun tarjoamiseksi esimerkiksi ostotapahtumiin, tarjouksiin vastaamiseen, tai meidän tarjoamiemme sovellusten ostamiseen tai lataamiseen liittyviä tietoja; 

 • kun olet yhteydessä meihin, voimme käsitellä henkilötietojasi yhteydenoton hoitamiseksi tai lähettääksemme sinulle tarpeellisia ilmoituksia tai tärkeää tietoa Palvelusta.

Muista lähteistä kerätyt tiedot

Palvelun tarjoamiseksi sinun ja Frankin väliseen sopimukseen perustuen, keräämme henkilötietoja JOLLA- ja/tai Opetushallituksen KOSKI tai VIRTA-tietokannoista ja/tai Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelusta tarkistaaksemme opiskelijastatuksesi. Tämä henkilötietojen käsittely on välttämätöntä opiskelijastatukseen perustuvan Palvelun tarjoamiseksi. Tässä yhteydessä saatamme käyttää henkilötietoja, jotka olet antanut meille rekisteröitymisen yhteydessä.

Haemme JOLLA- ja/tai KOSKI- ja/tai VIRTA-tietokannasta ja/tai Oma Opintopolku -palvelusta opiskelijan tunnistustarkoituksessa seuraavat tiedot: sinun syntymäpäiväsi tai vaihtoehtoisesti henkilötunnuksesi, jos se on kyseiseen palveluun tallennettu, opiskelijajärjestön tiedot, jonka jäsen olet, sinun läsnäolotietosi kuluvalla lukukaudella, ja opiskelijanumerosi.

Niiltä Palvelun käyttäjiltä, jotka haluavat liittyä rekisteröitymisen yhteydessä opiskelijajärjestön jäseneksi, me keräämme myös seuraavat tiedot: pääaineesi, opiskelupaikkasi tiedot, osoitetietosi, asuinkaupunkisi ja asuinmaasi, sähköpostiosoitteesi, käyttämäsi kieli, ja markkinointilupa, jotka toimitamme opiskelijajärjestölle jäsenrekisterin päivittämistä varten.

Mikäli korkeakoulusi on hyväksynyt opiskelijastatuksen tarkistamisen kansallisesta VIRTA-opintotietokannasta, voimme jatkossa suostumuksellasi tarkistaa opiskelijastatuksesi VIRTA-tietokannasta JOLLA-tietokannan sijasta tai lisäksi. Haemme VIRTA-opintotietokannasta opiskelijastatuksen vahvistamiseksi: nimesi, opiskelijanumerosi, käyttämäsi kielen, opinto-oikeutesi voimassaoloajan, opintoalan, opiskelijajärjestöt, joihin olet liittynyt, läsnäolotiedon ja tiedot opisto-oikeuden päättymisestä.

Automaattisesti kerättävät tiedot

Osan tiedoista saamme automaattisesti Palvelun käytöstä. Palvelu voi myös kerätä ja käyttää joitain tietoja automaattisesti kuten Palvelun käyttöön liittyvät aikaleimat ja lokitiedot, käyttämäsi laitteen tiedot, jotka saamme, kun rekisteröidyt tai kirjaudut Palveluun tai käyttäessäsi Palvelua, kuten laitteesi yksilöllinen laite ID, laitteesi yksilöllinen IP-osoite, laitteesi käyttöjärjestelmä, käyttämäsi verkkoselaintyyppi sekä tieto siitä, miten käytät Palvelua (“Automaattisesti kerätty tieto”). Käsittelemme myös näitä tietoja Palvelun tarjoamiseksi, sinun ja Frankin väliseen sopimukseen perustuen. Tämä henkilötietojen käsittely on välttämätöntä Palvelun tarjoamiseksi.

Keräämme myös tietoja käynneistäsi internetsivuillamme evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla tilastointitarkoituksessa koostaaksemme anonyymejä tilastoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään, kuinka käyttäjämme käyttävät Palvelua ja tekemään siitä käyttäjäystävällisemmän. Tämä henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme seurata ja tilastoida Palvelun käyttöä sekä kehittää sen toimintaa. Lue lisää evästeistä tämän tietosuojaselosteen kappaleesta ”Evästeet”.

Markkinointi

Käsittelemme Palveluun rekisteröitymisen ja käytön yhteydessä keräämiämme henkilötietojasi markkinointitarkoituksessa sekä markkina- tai mielipidetutkimuksia varten. Voimme lähettää Palvelumme käyttäjille markkinointiviestintää Palveluistamme ja Frankista sähköpostitse, tekstiviestitse sekä Palvelun push-ilmoituksilla.

Edellä mainittu henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme tarjota asiakkaillemme ajantasaista tietoa yrityksestämme, sekä markkinoida Palvelua ja sen ominaisuuksia. Sinulla on milloin tahansa oikeus kieltäytyä markkinoinnista ja markkinointitutkimuksista ottamalla meihin yhteyttä (privacy@frank.fi), noudattamalla  tekstiviestissä annettuja peruutusohjeita tai painamalla markkinointisähköpostin yhteydessä olevaa "peruuta tilaus" -linkkiä. Palvelun push-ilmoitukset voit poistaa käytöstä laitteesi asetuksista.

Sijaintitiedot laitteelta

Käyttäessäsi mobiilisovellusta, voimme sinun suostumuksellasi käyttää GPS-teknologiaa (tai vastaavaa teknologiaa) määrittääksemme sijaintisi. Tämän avulla voimme kohdentaa sinulle esitettävän Palvelun sisältöä. Me emme jaa sijaintitietojasi kolmansille osapuolille. 

Jos et halua, että käytämme sijaintitietojasi yllä mainittuun tarkoitukseen, sinun tulee kytkeä pois päältä sijaintitiedot mobiilisovellusta, mobiililaitettasi ja/tai käyttäjätiliäsi koskevista asetuksista.

Onko kolmansilla osapuolilla mahdollisuus nähdä tai saada käyttöön Palvelun keräämiä tietoja?

Kyllä. Voimme luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa: 

 • Palvelun tarjoamiseksi (opiskelijastatuksen vahvistamiseksi), kun käytät tai hankit kolmansien osapuolten opiskelijaetuja Palvelun kautta tai välityksellä;

 • sovellettavan lainsäädännön perusteella, esimerkiksi tuomioistuimen tai muiden viranomaisten niin vaatiessa;  

 • mikäli meillä on perusteltu syy olettaa, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme suojaamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojaamiseksi, petoksen selvittämiseksi tai vastatessamme viranomaisten pyyntöihin; 

 • luotetuille palveluntarjoajillemme, jotka toimivat meidän puolestamme ja joilla ei ole oikeutta käyttää heille luovutettuja tietoja muuhun kuin toimeksiannon määrittämään tarkoitukseen; tai

 • jos Oy Frank Students Ab sulautuu toiseen yritykseen tai on muun yritysjärjestelyn osapuolena tai kaikki tai osa sen osakkeista on osakekaupan kohteena. Tällöin ilmoitamme omistuksen muutoksesta sinulle sähköpostitse ja/tai internetsivuillamme ja kerromme samalla vaihtoehdoistasi tähän liittyen.  

Siirretäänkö tietoja EU/ETA:n ulkopuolelle?

Henkilötietojasi käsitellään lähtökohtaisesti Euroopan unionin alueella. Siirrämme henkilötietoja EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja noudattaen asetuksen vaatimia suojatoimia, kuten esimerkiksi käyttäen EU-komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita.

Tietojen säilyttäminen ja tietojesi hallinta

Säilytämme tietoja niin kauan, kuin käytät Palvelua ja kohtuullisen ajan tämän jälkeen. Säilytämme Automaattisesti kerättyjä tietoja 24 kuukautta, ja tämän jälkeen voimme säilyttää niitä kokoomatietoina, joista ei voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä.

Rekisteröidyn oikeudet

Voit pyytää tiedon kaikista käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Voit myös pyytää, että poistamme kaikki henkilötiedot, joita meillä on sinusta. Pyynnöstä poistamme tietosi, ellei soveltuva lainsäädäntö vaadi tai oikeuta meitä säilyttämään niitä. Huomaathan, että kaikki tai osa tiedoista voi olla edellytyksenä Palvelun toiminnalle.

Lisäksi sinulla on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja rajoissa oikeus:

 • oikaista itseäsi koskeva virheellinen tieto,
 • perua antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn,
 • pyytää käsittelyn rajoittamista ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä,
 • saada henkilötiedot itsellesi tiedostona tai saada ne siirretyksi toiselle rekisterinpitäjälle.

Mikäli haluat käyttää näitä oikeuksia, voit lähettää kirjallisen pyynnön sähköpostitse osoitteeseen: privacy@frank.fi.

Käyttäjän opiskelutietoihin liittyvät tietojen korjauspyynnöt tulee esittää ensisijaisesti käyttäjän omalle oppilaitokselle. Käyttäjän Palvelussa antamat tiedot ovat pääsääntöisesti käyttäjän itse korjattavissa.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus Suomen tietosuojavaltuutetun toimistolle tai muulle EU-jäsenvaltion tietosuojaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojasi on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

Lapset

Me emme tietoisesti kerää Palvelun avulla tietoja tai kohdista markkinointitoimenpiteitä alle 13-vuotiaille lapsille. Jos lapsen huoltaja tulee tietoiseksi, että hänen lapsensa on luovuttanut meille tietoja ilman huoltajan lupaa, huoltajan tulee ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen privacy@frank.fi. Me poistamme tällaiset tiedot järjestelmistämme kohtuullisen ajan kuluessa. 

Turvallisuus 

Suhtaudumme vakavasti tietojesi suojaamiseen. Käytämme fyysisiä, sähköisiä ja prosesseihin liittyviä tietoturvatoimenpiteitä suojataksemme keräämiämme ja käyttämiämme tietoja. Esimerkiksi rajoitamme oikeuden käsitellä tietoja ainoastaan valtuutetuille työntekijöillemme tai alihankkijoillemme, jotka tarvitsevat kyseistä tietoa käyttääkseen tai kehittääkseen Palvelua. Huomaathan, että vaikka me pyrimme tarjoamaan riittävän tietoturvan käsittelemillemme ja säilyttämillemme tiedoille, mikään suojausmekanismi ei estä kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. 

Muutokset

Voimme päivittää tätä Tietosuojakäytäntöä aika ajoin mistä tahansa syystä. Ilmoitamme sinulle kaikista muutoksista lisäämällä päivitetyn Tietosuojakäytännön tänne ja ilmoittamalla siitä sinulle sähköpostitse tai Palveluun lisäämällämme ilmoituksella. Kehotamme sinua tutustumaan Tietosuojakäytäntöön säännöllisesti, sillä Palvelun käyttäminen on osoitus siitä, että hyväksyt kaikki muutokset Tietosuojakäytäntöön. Voit tarkistaa Tietosuojakäytännön muutoshistorian osoitteessa frank.fi/privacy-policy/archive.

Evästeet

Evästeet ovat tiedostoja, jotka laite vastaanottaa ja välittää Palvelun käytön yhteydessä. Frank voi käyttää evästeitä ja vastaavia teknologioita Palvelun toimittamiseksi, kehittääkseen sen laatua ja parantaakseen käyttäjäkokemusta. Käyttämällä Palvelua ja sallimalla evästeiden käytön käyttämässäsi selaimessa annat Frankille suostumuksesi evästeiden käyttöön. Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa Palvelun käyttökokemukseen.

Yhteystiedot

Mikäli sinulla on Palvelun käyttöön liittyvään yksityisyyden suojaan tai toimintatapoihimme liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen privacy@frank.fi.SVEN
frank-logo_solid-white Created with Sketch.
Kirjaudu
Kirjaudu

Fabianinkatu 28
00100 Helsinki

info@frank.fi

© Frank Students 2023

Instagram | Frank Students
Facebook | Frank Students
TikTok | Frank Students

Fabianinkatu 28
00100 Helsinki

Lataa Frank AppAvoimet työpaikat